De Vijf Eelementen.

De Oosterse benadering van Coachen heet “Bu Ming”, “het voeden van je bestemming”.

Volgens de Chinese overlevering is de wereld uit twee oerkrachten ontstaan.

Oerkracht Yin staat voor duisternis, koude, het statische, de passiviteit en het vrouwelijke.
Oerkracht Yang staat voor warmte, licht, kracht, dynamiek en het mannelijke.

Yin en Yang vormen als het ware een twee-eenheid. Alle levende organismen hebben deze twee oerkrachten in zich, dus óók de mens.

Zolang die twee oerkrachten met elkaar in evenwicht zijn, voelen we ons gezond en prettig, zowel geestelijk als lichamelijk.

Maar soms raken die twee uit balans.

Een Oosterse manier om on-balansen in jezelf verklaren, is volgens de theorie van

“de Vijf Elementen”.

Deze zijn: Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal.

Er zijn 2 belangrijke energie cycli:

De voedende cyclus. Denk maar aan hoe water hout voedt.

De controlerende cyclus. Deze zorgt ervoor dat het element dat gecontroleerd wordt niet te groot wordt. Denk maar aan hoe je met metaal (een bijl) hout kunt kappen.

In ieder element zitten 2 organen.

Water:         nieren & blaas,
Hout:           lever & galblaas,
Vuur:           hart & dunne darm,
Aarde:         maag & milt,
Metaal:       longen & dikke darm.

Ieder element staat voor meer dan alleen de organen:
Enkele voorbeelden zijn:

                  Emotie      Weefsel      Stem             Seizoen

Hout        woede         pezen          schreeuwen   lente

Vuur        vreugde       vaten            lachen            zomer

Aarde      piekeren      spieren        zangerig         nazomer

Metaal     verdriet       huid             huilerig          herfst

Water      angst            botten         hees                winter